Điểm bán nhà thuốc

Miền Bắc

Miền Trung

Khánh Hòa

Ninh Thuận

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Bình Định

Kom Tum

Phú Yên

Quảng Trị

Đắk Lắk

Gia Lai

Thanh Hóa

Đắk Nông

Miền Nam

Chúng tôi sẽ sớm cập nhật danh sách các nhà thuốc tiếp theo trên toàn quốc.